Порядок виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців

Призначається у випадках вчинення військовослужбовцями тих злочинів проти військової служби, за які санкціями відповідних статей ОЧ ККтаке покарання передбачене. Крім цього, зазначене покарання може призначатися і в тих випадках, коли воно не передбачене санкцією статті ОЧ КК, але суд, зважаючи на обставини справи та особу засудженого, вважає за доцільне замість обмеження чи позбавлення волі на строк не більше ніж два роки призначити військовослужбовцю службові обмеження на той самий строк

Зміст кримінального покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців полягає у тому, що протягом строку його відбування, визначеного вироком суду:

- засуджений не підлягає підвищенню за посадою;

- не може бути підвищений у військовому званні;

- покарання Порядок виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців не зараховується йому в строк вислуги років для присвоєння чергового військового звання;

- із суми його грошового забезпечення в обов'язковому порядку здійснюється відрахування в дохід держави в межах від 10 до 20% з усієї суми грошового забезпечення незалежно від наявності претензій до засудженого за виконавчими документами.

Покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців є строковим, тобто його виконання обмежується певними рамками в часі, які визначаються вироком суду в кожному конкретному випадку, виходячи з положень ч. 1 ст.58 КК України, де встановлено, що службові обмеження застосовуються на строк від шести місяців до двох років

До числа військовослужбовців, які несуть відповідальність у виді службових обмежень Порядок виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців, належать: військовослужбовці Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і інших військових формувань, створених у відповідно до законів України. Порядок виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців визначається ст. 47 КВК України, де зазначено, що суд, який виніс вирок про службове обмеження для військовослужбовця, після набуття ним законної сили надсилає копію цього вироку командиру військової частини або начальнику того органу, де проходить службу засуджений військовослужбовець.

КК України встановлює обмеження впродовж відбування покарання не на будь-яке переміщення Порядок виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців по службі, а Тільки переміщення на вищу посаду

Військовослужбовець, засуджений до службових обмежень, може бути звільнений від їх відбування:

- після відбуття визначеного вироком суду строку покарання;

- з випробуванням;

- умовно-достроково ;

- у зв'язку з хворобою ;

- у зв'язку з актом амністії ;

- у зв'язку з помилуванням .

Частина 5 ст. 47 КВК України визначає, що засуджені, які відбувають покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців і визнані військово-лікарняною комісією непридатними за станом здоров'я до військової служби зі зняттям з військового обліку або непридатними до військової служби в мирний час, звільняються судом від відбування покарання за поданням командира військової частини Порядок виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців або іншого начальника і висновком військово-лікарняної комісії.

За три дні до закінчення встановленого вироком суду строку службового обмеження для військовослужбовця командир військової частини або інший начальник видає наказ про припинення його виконання з визначенням дати припинення, з якої всі передбачені законом обмеження скасовуються.


documentazfbuyb.html
documentazfccij.html
documentazfcjsr.html
documentazfcrcz.html
documentazfcynh.html
Документ Порядок виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців